Arheologia la Dunărea de Jos în 3D

Arheologia la Dunărea de Jos în 3D este un proiect co-finanțat de către Administrația Fondului Cultural Național în sesiunea Proiecte culturale din anul 2021, aria tematică Patrimoniu cultural material. Proiectul este implementat de către partenerii principali: Direcția de Cultură Oltenița și Institutul Național al Patrimoniului, alături de Muzeul de Istorie și Artă Zalău, Eurocentrica, Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” și Colegiul Național „Neagoe Basarab”.

Proiectul își propune digitizarea 3D prin fotogrammetrie a unei colecții de situri arheologice și obiecte de patrimoniu arheologic și istoric din patrimoniul Muzeului Civilizației Gumelnița, aparținând preistoriei, Antichității și Evului Mediu din Câmpia Munteniei. 

Bunurile culturale au fost obținute prin cercetări arheologice întreprinse în ultimii 70 de ani de Muzeul Civilizației Gumelnița (aflat în subordinea Direcției de Cultură Oltenița), în siturile arheologice din regiune, clasate în Lista Monumentelor Istorice.

Un al doilea obiectiv al proiectului constă în realizarea turului virtual al spațiului expozițional din noul sediu al Casei de Cultura Oltenița. 

Realizarea acestui proiect este o oportunitate extraordinară pentru a promova patrimoniul național de la Dunărea de Jos dincolo de limitele fizice ale muzeului și ale siturilor arheologice, răspunzând în același timp nevoilor de digitalizare ale țării și ale Europei și nevoilor de a face patrimoniul accesibil tuturor categoriilor de public. 

Având în vedere Recomandarea (UE) 2021/1970 a Comisiei din 10 noiembrie 2021 privind un spațiu european comun al datelor pentru patrimoniul cultural, cât și contextul epidemiei de COVID-19 devine din ce în ce mai clar faptul că digitizarea colecțiilor este o nevoie și o oportunitate pentru ca patrimoniul să poată fi accesibil unui public cât mai larg.

Prin proiectul Arheologia la Dunărea de Jos în 3D urmărim:

  • Conservarea, valorificarea și accesibilizarea patrimoniului cultural al României, pe plan național și internațional prin digitizare (fotogrammetrie și modelare 3D) a unui număr de 20 de obiecte de patrimoniu mobil, provenind din preistorie până în perioada evului mediu;
  • Conservarea, valorificarea și accesibilizarea patrimoniului cultural al României, pe plan național și internațional prin digitizare (zboruri fotogrammetrice pentru obținerea ortofotoplanurilor și a modelelor 3D ale peisajului) a 13 situri arheologice, toate clasate în Lista Monumentelor Istorice;
  • Realizarea unui tur virtual 360 grade pentru spațiul expozițional al Casei de Cultură Oltenița;
  • Educarea tinerilor prin organizarea a două ateliere educaționale privitoare la tehnicile de digitizare a patrimoniului cultural cu elevii Colegiului Național „Neagoe Basarab” și Liceului tehnologic „Nicolae Bălcescu” din Oltenița;
  • Introducerea principiilor de evidență a patrimoniului cultural în procesul educațional din învățământul preuniversitar;
  • Creșterea sensibilității comunităților locale față de patrimoniul cultural național;
  • Creșterea contribuției României în Biblioteca Digitală Europeană – Europeana (europeana.eu) cu un nou set de obiecte digitale.

Parteneri principali Arheologia la Dunărea de Jos în 3D:

·   Direcția de Cultură Oltenița (CL)

·   Institutul Național al Patrimoniului

Parteneri secundari Arheologia la Dunărea de Jos în 3D:

Muzeul de Istorie și Artă Zalău (SJ)

·   Eurocentrica

·   Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” (CL)

·   Colegiul Național „Neagoe Basarab” (CL)