Descrierea tehnică a sediului Direcției de Cultură Oltenița

Sediul „Direcției de Cultură Oltenița” este un obiectiv de investiții realizat de către Compania Națională de Investiții și a cărei recepție s-a realizat la finele anului 2018..

Obiectivul asigură desfășurarea activităților culturale complexe legate de „Biblioteca Municipală”, „Muzeul Civilizației Gumelnița” și „Sala de spectacole” cu anexele necesare pentru  spectatori și actori.

Accesul publicului la sala de spectacole se face din str. Argeșului de pe platforma exterioară ce urmează să fie realizată, comună cu monumentul constituit de Turnul de apă.

Zona intrărilor în sala de spectacole este protejată de un portic pe 2 nivele care permite protejarea publicului și este și elementul de arhitectură majoră ce personalizează edificiul de cultură.

Spectatorii acced prin 3 grupuri de uși de acces într-un windfang din care se pot achiziționa de la caseria prevăzută, biletele pentru spectacol.

Spațiul următor este foaierul, fiind dimensionat generos, în vederea asigurării accesului la garderobă și la cele 2 uși de acces din sala de spectacol.

În foaierul sălii de spectacole este prevăzut un bufet pentru a deservi publicul în pauze.

Din foaierul sălii de spectacole se accede la subsol unde sunt prevăzute grupurile sanitare pe sexe, destinate publicului din sala de spectacole.

Din foaier se accede în zona destinată expozițiilor temporare, prin intermediul căreia se realizează o a treia legătură cu sala de spectacole, respective accesul persoanelor cu handicap locomotor în sala de spectacole, care au trei locuri rezervate în primul rând lângă ușă.  Acest acces este destinat și restului publicului în afara celor două accese majore în sală realizate din foaier.

Foaierul asigură legătura cu holul accesului dinspre parc, acces destinat Bibliotecii și Muzeului, ce are legătură pe vertical cu subsolul și etajul 1 prin intermediul unei scări și a unui ascensor.

Ascensorul este în principal destinat accesului persoanelor cu handicap la subsol (muzeu) și etajul 1 (bibliotecă).

În imediata vecinătate a acestui acces este prevăzut grupul sanitar pentru persoanele cu handicap.

Holul de distribuție către muzeu și bibliotecă este prevăzut cu un punct de control  și informare, acest acces fiind destinat activităților ce nu au legătură direct cu sala de spectacole.

Sala de spectacole este prevăzută cu 354 de locuri, accesul făcându-se prin foaier și prin holul expozițiilor temporare.

Sala este realizată cu gradene ce asigură vizibilitatea tuturor spectatorilor.

Pentru evacuare este prevăzută suplimentar o ușă dublă ce debușează direct în exterior.

Sala este prevăzută cu tratament acustic pentru a se permite o bună audiție naturală.

Sala este prevăzută cu cabină de regie de lumini, regie de sunet (electroacustică) și cabină proiecție.

Cabina de proiecție a fost dimensionată  pentru  a se putea monta un aparat de proiecție 2D sau pentru proiecție 3D.

Scena sălii de spectacole este generoasă având dimensiunile de 19.60 m  x 8.85 m.

Scena, având avanscenă și două accese din sala de spectacole este prevăzută cu mecanica de scenă putând asigura orice tip de spectacole.

Scena este în legătură cu exteriorul printr-o ușă dublă pentru introducerea decorurilor.

Portalul scenei are dimensiunile de 13.50 x 5.9 m.

Pentru actori și personalul artistic este prevăzut un acces special din exterior în zona scenei care debușează într-un hol supravegheat și cu o scară ce asigură legătura atât la subsol cât și la etaj.

La nivelul scenei este prevăzută  o camera de regrupare pentru actori în legătură  directă cu scena.

Prin intermediul scării, actorii acced la subsol unde sunt prevăzute două cabine de machiaj pe sexe si 2 cabine  tip VIP, prevăzute cu măsuțe pentru machiaj și dotate cu dușuri și grupuri sanitare.

În această zonă sunt prevăzute camera tabloului general și depozitele sălii de spectacole.

Tot la subsol sunt amplasate și spațiile pentru muzeul de arheologie ”Gumelnița”.

Accesul se face de la nivelul parterului din holul intrării secundare, prin intermediul unei scări și a unui ascensor.

Sunt prevăzute 2 săli de expunere dotate cu vitrine, podiumuri, panouri și diorame.

Pentru muzeografi este prevăzut un birou pentru 3 persoane  și un depozit.

Accesul în cele două săli se face dintr-un hol cu expunere și punct de informare dotat cu grup sanitar pentru public și garderobă.

În zona muzeului este asigurat microclimatul necesar conservărilor pieselor arheologice și este asigurat iluminatul local pentru punerea în valoare a exponatelor.

Din sala de expunere orintată pe fațada lateral stângă se accede într-o curte exterioară ambientată cu jardinière si exponate. În această curte se accede si din exterior prin intermediul unei scări care face legătura între nivelul pietonalului exterior și cel al curții.

Cu acces din exterior prin intermediul unei curți de lumină, este prevăzut hidroforul cu rezerva de apă pentru incendiu, amplasat în vecinătatea muzeului și a grupului sanitar pentru public al sălii de spectacole.

Etajul 1 este destinat Bibliotecii municipale.

Biblioteca este structurată pe două secții: secția de copii și secția de adulți. Din holul de nivel se accede în cele două secții și la grupul sanitar pentru public.

Cele două secții sunt amenajate pe principiul accesului cititorului la raft în vederea consultării și lecturii.

Cu acces din hol, este prevăzut un spațiu pentru ludoteca unde sunt organizate jocuri interactive sub supraveghere.

Biblioteca este deservită de 2 birouri pentru personal.

Tot la etaj sunt amenajate și birourile pentru sala de spectacole.

În vecinătatea birourilor este propusă centrala termică cu acces din culoarul ce deservește regia de sunet și lumini.

 • Ac parter = 1.061 mp
 • Ac subsol = 901  mp
 • Ac etaj 1 = 542 mp
 • Acd = 2.504 mp
 • S teren = 3026 mp
 • POT existent (cu Turnul de apă) = 4,94 %
 • CUT existent (cu Turnul de apă) = 0,0493
 • POT propus = 35% (calculul s-a făcut fără suprafața construită a Turnului de apă, dar și cu suprafața acestuia nu depășește POT maxim admis 70%)
 • CUT propus = 0.82 (fără suprafața construită desfășurată a Turnului de apă, dar și cu această suprafață nu se depășește CUT de 1.5)

În conformitate cu ”Metodologia de stabilire a categoriei de importanțșă a construcțiilor” aprobată cu ordinal MLPAT Nr 31/N/02.10.1995, categoria de importanță a construcției este ”C”  – construcție de importanță normală.

Urmare analizei situației existente și a temei de proiectare pusă la dispozitie de beneficiar se stabilesc funcționalitățile destinate Bibliotecii Municipale, Muzeului de Arheologie si Sălii de spectacole din Municipiul Oltenița, pe fiecare nivel în parte după cum urmează:

SUBSOL

 • Hol muzeu 1+2+informare = 7.20 +43,50+8.60=59.30 mp
 • Garderobă muzeu = 9.70 mp
 • Spațiul expozițional 1+2 vitrine și dioramă = 144.00 + 58.90+ 1.40 + 3.70+ 3.70 +4.10 +16.40 +1.70 + 3.00 + 2.90+2.45+2.45 = 245.65 mp
 • Depozit muzeu = 33.40 mp
 • Birou muzeu = 33.90 mp
 • s. public muzeu f+b = 5.28 + 6.90 = 12.18 mp
 • cabina actori 1+2+dușuri = 34.20+34.20+7.50+8.70 = 84,60 mp
 • cabina VIP 1+2+dușuri = 12.20 +12.30+4.90+5.40= 34.80 mp
 • depozit sală 1+2= 15.95+24.65 = 40.60 mp
 • camera tehnică = 9.00 mp
 • tablou general = 9.50 mp
 • s. actori f+b = 5.60 + 6.50 = 12.10 mp
 • coridor = 51.10 mp
 • hol+grup sanitar pentru public sala de spectacole = 7.60+20.00+22.40=50.00 mp
 • camera hidrofor = 24.60 mp

PARTER

 • foaier sala spectacole + windfang sala + buffet + casa de bilete + hol acces g.s. = 132.40 + 44.40 + 15.77 + 3.87 + 8.90 = 205.34 mp
 • hol acces muzeu si bibliotecă + windfang= 27.10+7.15= 34.25 mp
 • casă scară bibliotecă si muzeu = 14.20 mp
 • sala expoziții temporare = 95.36 mp
 • s. personae cu handicap locomotor = 7.00 mp
 • sala spectacole 354 locuri = 302.30 mp
 • scena = 205.50 mp
 • anexa scena 1 = 2.20 mp
 • regrupare actori = 20.77 mp
 • hol actori = 16.67 mp
 • casă scară actori = 8.50 mp

 

 

ETAJ 1

 • Hol bibliotecă = 45.30 mp
 • Spațiu depozit carte cu acces liber la raft si sala lectură adulți = 102.00 mp
 • 2 birouri bibliotecă = 14.35 +11.44 = 25.79 mp
 • Spațiu depozit carte cu acces liber la raft si sala lectură copii= 84.00 mp
 • Ludotecă = 20.50 mp
 • s. public bibliotecă f+b = 6.57 +8.37 = 14.94 mp
 • Birouri sală spectacole 1+2+hol+g.s. = 20.70+12.70+6.00= 67.67 mp
 • Anexa scena 2 = 4,40 mp
 • Cabina proiecție = 16.40 mp
 • Regie lumini = 8.20 mp
 • Regie sunet = 9,00 mp
 • Camera tehnică = 4.70 mp
 • Sas 1 = 8.30 mp
 • Camera centrală termică+sas 2= 13.75 + 5,20= 18.95 mp